جمله های زیبا

عشق حیات عاشق را تشکیل می دهد و الا معشوق بهانه است . (آلفونس کار)جملات زیبا دریا که بزرگ شد ، نگاهش نتوان کرد ، دو دل که یکی شد ، جدایش نتوان کرد . آنان که ز ما دور ولی در دل و جانند ، بسیار گرامی تر از آنند که بدانند . هنوز نیامده ای خداحافظ ؟ تقصیر تو نیست ، همیشه همین گونه بوده ، برو اما من پشت سرت نه دست که دل تکان می دهم .

/ 0 نظر / 28 بازدید