اس ام اس غمگین 93

طعنه بر طوفان مزن ، ایراد بر دریا مگیر / عاشق ساحل شدن موج را دیوانه کرد . من از چشمان خود آموختم رسم محبت را ، که هر عضوی به درد آید ، به جایش دیده میگرید . خزان که قسمت ما شد ، بهار مال شما / دلم به یاد تو افتاد ، سلام حال شما ؟ گر تو یارم نشوی آخر خرداد من است / فکر بی تو شدنم دشمن بنیاد من است / تا زمانی که تو شیرینی و دوری ز دلم / رنگ خون بر جگر این دل فرهاد من است . اس ام اس غمگین گفته بودم گر بیایی مقدمت را گل فشانم ، گل چه قابل مهربانم ، چشم هایم فرش راهت . دختر است دیگر . . . بعله ، از اتاق فرمان اشاره میکنن که پسر است ، فقط شبیه دختر است اگه دیدی کویرم / بیایی جون میگیرم / اگه دیدی بهارم / تو قلبم تو رو دارم . مثل باران خاطراتت ماندنیست / لحن پر مهر صدایت خواندنیست / گرچه ما اندک زمانی در کنارت بوده ایم / تا ابد مهر و وفایت ماندنیست . قفسم را مشکن ، تو مکن آزادم ، گر رهایم سازی ، به خدا خواهم مرد ، من به زنجیر تو عادت دارم ، تو محبت کن بگذار تا عمریست ، من بمانم چو اسیری به حریم قفست .

/ 0 نظر / 57 بازدید